Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Sweden

Jättemikro torkar målade byggprodukter

Pegust har levererat en mikrovågstork av kolossalformat. Torken är tillverkad i två parallella linjer och är sammanlagt ca 37 meter lång.

Den ingår i en produktionslinje som torkar målade byggprodukter vid en anläggning i Centraleuropa.

Mikrovågstekniken vinner alltmer terräng inom industrin. De främsta argumenten är energi- och tidsbesparing. Besparingar i energiförbrukning kan uppgå till 50-90 procent jämfört med uppvärmning med luft på konventionellt vis. Den snabba uppvärmningen och torkningen leder ofta till stora tidsbesparingar i en produktionsprocess.

– I mikrovågstorken som nu skickats till Centraleuropa är kravet att torkningen ska ske på ca en minut, säger Pegust VD Göran Gustafsson. Den totala effekten är på 200 kW, men den är förberedd för att kunna byggas ut till 400 kW.

Dela med dig

Mera från Pegust

Mjukare madrasser

Europas största tillverkare av madrasser, belgiska Recticel, arbetar målmedvetet med produktutveckling. Detta har lett till stora teknologiska framsteg, bland annat

Läs mera