Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Sweden

Mimer – Västerås kommunala bostadsbolag – sänker sin energianvändning

Mimer sänkte sin energianvändning med 23 procent under åtta år och fortsätter att sänka den. En stor del i detta är bytet till Pegust aggregat vilket även ger jämnare temperatur och bättre luftkvalitet för hyresgästerna. Energikostnaden sänktes väsentligt tack vare Pegust avfrostningssystem.

Mimer ingår i ett projekt med 105 kommunala bostadsbolag, som tillsammans förvaltar ca 400 000 lägenheter och vars mål är att minska energianvändningen med 20 procent. Mimer leder minskningen med sina 23 procent.

Dela med dig

Mera från Pegust

Mjukare madrasser

Europas största tillverkare av madrasser, belgiska Recticel, arbetar målmedvetet med produktutveckling. Detta har lett till stora teknologiska framsteg, bland annat

Läs mera