Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Sweden

Rent och luktfritt i Trollhättan

När Trollhättans kommun investerade i ett nytt avloppsreningverk i Arvidstorp fick Pegust leverera viktig utrustning.

Det nya avloppsverket ligger insprängt i berget, vilket innebär hög luftfuktighet. För att eliminera fuktproblem och rinnande vatten på väggarna har Pegust tillverkat en Primair luftbehandlingsanläggning med kylavfuktning med mycket hög kapacitet. Kyleffekten är ca 600 kW vid ett luftflöde på 20 m3/s. Anläggningen har torkkapacitet upp till 50% relativ fuktighet vid 25°C. Detta innebär att mycket stora mängder vatten kommer att utvinnas ur luften och ledas bort för att arbetsklimatet ska bli bra.

Pegust har även tillverkat en tillhörande kolfilteranläggning för rening av luften. Denna renar luften från såväl utsläpp som den obehagliga lukt som kan uppstå på reningsverket.

Dela med dig

Mera från Pegust

Mjukare madrasser

Europas största tillverkare av madrasser, belgiska Recticel, arbetar målmedvetet med produktutveckling. Detta har lett till stora teknologiska framsteg, bland annat

Läs mera