Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Sweden

Pegust Mikrovågsteknik

Mjukare madrasser

Europas största tillverkare av madrasser, belgiska Recticel, arbetar målmedvetet med produktutveckling. Detta har lett till stora teknologiska framsteg, bland annat vad gäller interiörer till bilindustrin.

Läs mer...
Pegust Mikrovågsteknik

Te som i Turkiet

Pegust har fått i uppdrag att tillverka utrustning för torkning av te i Turkiet. Utrustningen består av en genomloppstork i vilken teet först förtorkas, sedan

Läs mer...
Pegust Ventilation

Rent och luktfritt i Trollhättan

När Trollhättans kommun investerade i ett nytt avloppsreningverk i Arvidstorp fick Pegust leverera viktig utrustning. Det nya avloppsverket ligger insprängt i berget, vilket innebär hög

Läs mer...
Pegust Ventilation

Värmepump som kyler och värmer

För en tid sedan levererade Pegust ett stort Primair luftbehandlingsaggregat av lite ovanligare slag. Köpare var Eidskogs sykehem i Norge. Aggregatet hade i detta fall

Läs mer...
Pegust Nyheter

Slamtork till offshore-plattformar

Pegust levererade under våren 2015 en mikrovågs-tork för att torka avfalls- och avlopps-slam till ett företag inom offshore-branschen. Torkutrustningen hygieniserar och reducerar vikt och volym

Läs mer...
Pegust Nyheter

Projekt Volvo Skövde

Under våren och sommaren 2018 ersatt Pegust gamla till- och frånluftsaggregat med nya moderna och storleksanpassade värmeåtervinningsaggregat. Ett bra sätt att både förbättra luften och

Läs mer...