Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Sweden

Pegust Mikrovågor 
– torkning och hygienisering

Mikrovågsteknik är en effektiv metod för att på kort tid värma, torka och hygienisera produkter. 

Tekniken används på de flesta material och kan i de flesta fall användas som bränsle eller näring. Att ta hjälp av mikrovågor förbättrar både arbetsmiljön och höjer kvaliteten på slutprodukterna. Därför är den populär i industriella processer. 

Att den tar liten plats, minskar energiförbrukningen och är miljövänlig är några av fördelarna.

Bilden är ett exempel av en modell som designad för hygienisering och torkning av djurfoder.

Spännande lösningar

Pegust är en av få som erbjuder mikrovågsteknik i många olika applikationsområden. Vi hittar nya spännande områden där mikrovågstorkar kan göra stor nytta. Idag finns ett antal spännande områden till nya maskiner. Bland annat en variant med Mikrovågor Vakuumtorkning, det innebär torkning med lägre kokpunkt som hjälper att bibehålla viktiga ämnen i materialet. Exempel, sjögräs, svamp, mat och medicin.

Bilden är ett exempel av en satstork med mikrovågor och vakuumtork-teknik.

Mindre tidsåtgång och högre kvalitet

Torkning och hygienisering med mikrovågor sker utan buller eller avgaser. Den höga verkningsgraden och den snabba processen minskar energiförbrukningen betydligt och gör att produkten torkas snabbare.
Torkningen blir djupare och jämnare vilket ger minskad risk för vridningar och sprickbildningar i vissa produkter som trä, som annars leder till svinn i produktionsledet.

Mer inom Pegust Mikrovågor – torkning och hygienisering

Pegust Mikrovågsteknik

Mjukare madrasser

Europas största tillverkare av madrasser, belgiska Recticel, arbetar målmedvetet med produktutveckling. Detta har lett till stora teknologiska framsteg, bland annat vad gäller interiörer till bilindustrin.

Läs mer »
Pegust Mikrovågsteknik

Te som i Turkiet

Pegust har fått i uppdrag att tillverka utrustning för torkning av te i Turkiet. Utrustningen består av en genomloppstork i vilken teet först förtorkas, sedan

Läs mer »