Industrigatan 5 • 541 57 Skövde • Sweden

Slamtork till offshore-plattformar

Pegust levererade under våren 2015 en mikrovågs-tork för att torka avfalls- och avlopps-slam till ett företag inom offshore-branschen.

Torkutrustningen hygieniserar och reducerar vikt och volym ner till 10-20%, så den kan tas om hand på ett enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.
Normalt klassificeras avlopps-slammet som farligt avfall som kräver speciell hantering men efter torkning reduceras bakterienivån i avfallet som sedan klassificeras som normal farligt avfall.

Dela med dig

Mera från Pegust

Mjukare madrasser

Europas största tillverkare av madrasser, belgiska Recticel, arbetar målmedvetet med produktutveckling. Detta har lett till stora teknologiska framsteg, bland annat

Läs mera